Earnewâld - Wikelslân

Petgat Wikelslân

De foto geeft een nieuw petgat weer in het Wikelslân, te midden van het Nationaal Landschap De Alde Feanen.

(foto: S.T. de Beer, 2004)