Burgum - Nieuwstad 5

Burgum - Nieuwstad 5

Dorp

Burgum / Bergum

Adres

Nieuwstad 5

Type

Kerk / Kerkgebouw

Bouwjaar

12e eeuw

Status

Rijksmonument

Beschrijving

Ned. Herv. Kerk en toren. Het als parochiekerk gestichte gebouw is in de 13e eeuw onder de Reguliere Kanunniken uitgegroeid tot een in steen overwelfde driebeukige kerk met koor waarin duidlijke kenmerken van de Romano-Gotiek. Van het oudste kerkje bleef de toren van tufsteen behouden, later in baksteen verhoogd, evenals de gedeelte van de westmuren. De zijbeuken zijn na de Hervorming verwijderd, doch voornamelijk om statische redenen, bij de restauratie omstreeks 1958 herbouwd. De kerk bezit een gesneden preekstoel met achterschot en klankbord, en tot twee herenbanken verwerkte onderdelen van tien familiebanken. Orgel met Hoofdwerk en Rugpositief, in 1788 gemaakt door Lambertus van Dam. In de toren een klok uit 1662. Fragmenten van gewelfschilderingen.      

Foto's :

Trudi Dorreboom-Rosenboom