Garyp - Tsjerkepaed 18

Garyp - Tsjerkepaed 18

Dorp

Garyp / Garijp

Adres

Tsjerkepaed 18

Type

Kerk / Kerkgebouw

Bouwjaar

1838

Status

Rijksmonument

Beschrijving

Hervormde Kerk. Een eenvoudig kerkje met driezijdige sluiting en daktoren, alles uit 1838. In de kerk een gesneden preekstoel met achterschot en klankbord, twee herenbanken, waarvan één uit 1672, grote koperen kroon 18e eeuw. Een eenklaviers orgel, in 1886 gemaakt door Bakker en Timmenga. In de toren een klok uit 1628. Priesterzerk van rode zandsteen en zerk voor gen. Mart. Acronius.


Door Karakteristyk Tytsjerksteradiel is in het kader van de dorpswandeling een plaquette op de gevel aangebracht met de volgende tekst:

PETRUSTSJERKE

De dorpskerk is in 1838 gebouwd ter plaatse van de middeleeuwse tufstenen voorganger, genoemd naar de apostel Petrus. Het is een driezijdig gesloten zaalkerk met daktoren, waarin een gegoten klok uit 1628 hangt. Tot de kerkinventaris behoren elementen die ouder dan de kerk zijn: twee oude herenbanken, een preekstoel uit 1782, een grote koperen kroon en enige oude zerken. Het door Bakker & Timmenga gebouwde orgel dateert uit 1886.

Foto's :

Trudi Dorreboom-Rosenboom