Oentsjerk Rengersweg 98

Oentsjerk Rengersweg 98

Dorp

Oentsjerk / Oenkerk

Adres

Rengersweg 98

Type

State

Model - Vorm - Bijzonderheden

Stania State complex

Bouwjaar

1843

Status

Rijksmonument

Beschrijving

De state is waarschijnlijk in de 16e eeuw ontstaan. Het huidige pand dateert uit 1843. Rond 1520 trouwde Jeppe Stania, afkomstig van Reitsum met Margaretha Taeckedr van Heemstra. Daardoor verwierf hij een flinke lap grond bij Oenkerk, waar hij een fraai slot liet bouwen dat hij Stania State noemde. Na zijn overlijden in 1533 hebben er verschillende bewoners gewoond cq zijn er eigenaars geweest tw:

 • 1533 - 1546 Margaretha Taeckedr. van Heemstra weduwe van Jeppe Stania
 • 1546 - 1730 familie Van Heemstra
 • 1730 - 1759 Jhr. Hans Hendrik van Haersma
 • 1759 - 1786 Jan de With, getrouwd met Wikje Michiels Minnema
 • 1786 - 1792 Cornelis Michaël de With
 • 1792 - 1803 Michaël de With
 • 1803 - 1815 mr. Jacob Nanning du Tour
 • 1815 - 1843 douarrière R. van Burmania-barones thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg
 • 1843 - 1885 Theodorus Marius Theresius Looxma
 • 1885 - 1916 Catharina Theresia Looxma, getrouwd met Wilco Julius van Welderen baron Rengers
 • 1916 - 1934 Clara C.A.A. van Welderen barones Rengers 1934 St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden
 • 1934 - ca 1970 Van Loon ca 1970 gemeente Tietjerksteradeel later heeft de gemeente het verkocht aan Buro Vijn die nu eigenaar is.

Een uitgebreide omschrijving van de geshiedenis kunt u vinden op www.stinseninfriesland.nl/StaniaState.htm

Foto's :

Aaltje Middel - Linden