Verantwoording

Let op, deze website is nog in opbouw, dus nog lang niet compleet

De redactieleden Trudi Dorrenboom-Rosenboom en Henk de Bruin (en voorheen Schelte T. de Beer) van de Stichting Karakteristyk zijn verantwoordelijk voor het vullen van de website, voor het plaatsen van de foto’s en de bijschriften. De recente kleurenfoto’s (vanaf 2008) zijn ook van hun hand en Henk de Bruin heeft gezorgd voor de topografische kaarten bij de dorpen. Ook andere bestuursleden, zoals Klaas Veltman en R. Deelstra, hebben recent (2009) foto's aangeleverd. Indien er geen namen onder de zwart-wit-foto’s zijn vermeld geldt dat het oudere foto’s zijn, genomen door vroegere bestuursleden van de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Dit zijn vooral foto’s genomen door de heer J.P.M. Christiaans te Hurdegaryp. Verder hebben de heren, P. Nieuwland en T. Loot, beiden te Hurdegaryp alsmede R. Herder te Garyp een bijdrage geleverd. Het is niet bekend wie precies verantwoordelijk is voor de gemaakte oudere foto’s. Dit geldt ook voor de bijschriften van de foto’s. Bij een deel van de bijschriften is geput uit beschrijvingen van de volgende oud-bestuursleden:

J.P.M. Christiaans, P. Nieuwland, T. Loot, R. Herder, C.W. Klarenbeek, I. Westra, H. Harmsma, J. Popkema, B. van der Meulen, P. de Vries, S.T. de Beer en D. Franke.

Wij houden ons aanbevolen voor uw inbreng. Dus als u waardevolle informatie of (interieur-)foto's heeft van uw karakteristiek pand, of van een karakteristiek landschap, neem dan contact met ons op.